cover_projektrol1
Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00056

Összefogás Nyugat-Nógrádban

a humán szakemberek helyben maradásáért és a hátrányos helyzetű gyerekek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének növeléséért

A támogatás összege: 183 326 618 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezése: 2023.04.30

A projektben résztvevő hat települési önkormányzat (Nagyoroszi, Horpács, Borsosberény, Patak, Pusztaberki, Szátok) és egy helyi beágyazottságú civil szervezet (a horpácsi Forstag Nonprofit Kft.) konzorciumi partnerségben, hatékonyan, egymás erősségeire építve valósítják meg a humán szolgáltatásokat fejlesztő, humán szakembereket megmozgató és bővítő tevékenységeket. Az önkormányzatok, és a nonprofit civil szervezet mindennapi munkájuk során jelentős tapasztalatot szerzett a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű gyerekekkel, családokkal való foglalkozás terén.

A bevont települések közül vannak olyanok (pl. Szátok), amely a járás legszegényebb települései közé tartoznak, és jelentős számú, arányú a hátrányos helyzetű, és roma lakosság. A hasonló településeken igen nagy szükség van mind a szociális szolgáltatások körének bővítésére, mind a hátrányos helyzetek hozzáférésének növelésére, amelynek azonban az egyik feltétele az elegendő szakember megléte és helyi munkája.

A Nyugat-nógrádi térség összefogásával jelen projektben egy olyan átfogó program valósul meg, amely hozzájárul az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát, valamint segít megelőzni a kiégést. Nyugat-Nógrádra igen jellemző a humán kapacitások szűkössége, az adott végzettséggel rendelkező munkaerő elvándorlása, valamint ezzel párhuzamosan megjelenik a helyben maradó szakemberek túlterheltsége, ami tovább súlyosbítja a szakemberhiányt a térségben.

A problémák, amelyekre megoldást keresünk a projekt során:

    • Elnéptelenedés, a munkaerő elvándorlása
    • Hátrányos helyzetűek magas aránya. A térség jövője és „eltartó képessége” szempontjából főként a gyermek és fiatal lakosság körében szükséges a beavatkozást koncentrálni.
    • A humán erőforrás hiánya és a szakemberek elvándorlása és a meglévő szakemberek túlterheltsége, amely probléma megoldása nélkül a térség felzárkóztatása lehetelten.

A projektben nemcsak a rendezvények, képzések, kompetenciafejlesztő programok sikeres és a lakosság jelentős részét elérő megvalósítására törekszünk, hanem olyan újszerű módszerek alkalmazására, amelyek akár a pályaválasztást, a térség munkapiaci problémáit innovatív módon kezelik. A projekt remélt és számszerűsített hosszú távú eredményeit, a programok szinergikus egymásra épültségét, a konzorciumi partnerek munkamegosztását és összehangolt tevékenységét jelen támogatási kérelemhez csatolt részletes megvalósítási tanulmányban fejtettük ki. A projekt által elért LAKOSSÁGSZÁM a 6 település vonatkozásában a KSH legfrissebb adatai alapján 4892 fő. Törekvésünk hogy a térség lakosságát minél nagyobb számban bevonjuk programjainkba, a humán szolgáltatásban érintetteket valamint a rászoruló fiatalokat kivétel nélkül megszólítsuk valamilyen tevékenységgel, programelemmel.

Ha ön közösségi programok iránt érdeklődik, humán szakember vagy humán területen szeretne dolgozni, önkénteskedni vagy csak tenni a közösségéért, kérem, látogasson el programjainkra, rendezvényeinkre valamint vegyen részt számtalan díjmentes képzésünkre.