ESETKONFERENCIA ÉS TANULMÁNYÚT

2019.09.20Horpács-Szátok-Tereske-Diósjenő

A program keretében több humán szakmai képviselői egyeztettük a hátrányos helyzetű célcsoporttagjaink kapcsán jelenleg működő jelzőrendszerünket, és a számukra tervezett további programjaink szakmai tartalmait, mely legjobban szolgálja a projekt átfogó céljainak a teljesülését.

Fő témáink közt első helyen az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása volt minden korcsoport számára. Formális, informális és nem formális utakban egyaránt gondolkodtunk.

Végig vettük a rugalmas tanulási formák lehetőségeit is, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén.

Több szervezet résztvevője hangsúlyozta, hogy a térségben komoly kockázati tényező a korai iskolaelhagyás. Ennek a rizikófaktornak a csökkentésére, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelésére a más programokban már korábban részt vevő kollégák megosztották jó gyakorlataikat.

A hátrányos helyzetű óvodás gyermekek és tanulók óvodába és iskolába jutásának támogatása kapcsán az utazás megszervezése, felnőtt kíséret megszervezésére kerestünk megoldásokat.

A hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérésére, összesítésére egy intézkedési terv kialakításáról kezdtünk el gondolkodni.

A korai iskolaelhagyást megelőzendő egy modellprogram kidolgozási terve merült fel. Hangsúlyoztuk, hogy a megvalósítás a szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére a célcsoport aktív bevonásával szükséges, hogy történjen.

Következő témánk a jelenlévők segítségével a hiányzás okainak feltárása, illetve kezelése lett. Egy megoldási útként a szülők foglalkoztatását támogató időbeosztásban felügyelet megszervezése körvonalazódott.

A projektet érintő összes lehetséges beavatkozási pont közül a szabadidős programok szervezése bizonyul a leghálásabbnak, az a célcsoport tagok és a szervezők körében is nagy népszerűségnek örvend.

Tanulmányutunk keretében több lehetséges program helyszínt is meglátogattunk.

Kapcsolódó bejegyzések

Egyéb kategória

ÖKO TÁBOR

Az „Összefogás Nyugat-Nógrádban”című projekt keretében 2020. június 16-június 19-ig tartottuk ökotáborunkat 30 fő részvételével. A rendezvényt a Horpácsi Európa Pihenő Központban tartottuk. A 4 nap

Egyéb kategória

HUMÁN FÓRUM

2018.10.16-án Horpácson még a vírushelyzet előtt személyesen tudtuk lebonyolítani Humán Fórum programunkat, melynek a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola És Speciális Szakiskola adott helyet. 2020.04.29-én a