ÖKO TÁBOR

Az „Összefogás Nyugat-Nógrádban”című projekt keretében 2020. június 16-június 19-ig tartottuk ökotáborunkat 30 fő részvételével. A rendezvényt a Horpácsi Európa Pihenő Központban tartottuk.

A 4 nap során a szemléletformálás kapta a főszerepet a programok kialakításában. Az ökotábor fókusza a fenntarthatóság és környezet védelem területére koncentrálódott. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek meg a fenntartható életmód kihívásaival. A fenntarthatóság mellett nagy szerepet kapott a közösségépítés, a helyi hagyományok és a palóc kultúra megismerése. Emellett hangsúlyt fektettünk a sportra, a mozgás szeretetére.

Az első nap délelőttjének programjai a közösségépítésről szóltak. Annak érdekében, hogy a csoport jól működjön együtt az elkövetkezendő napok során, valamint a későbbiekben is, különböző bizalmi, csapat és ismerkedős játékot játszottunk.

A második napot reggeli tornával kezdtük, majd reggeli után bőröztünk. Ezt követően elindultunk Drégelypalánkra. Először a Várkapitány Étteremben álltunk meg, ahol megebédeltünk, majd indultunk tovább a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központba, ahol sok érdekes programon vettünk részt. Végül szabad program volt, lehetett például érmet verni, íjászkodni, lengőtekézni és trambulinozni és különböző népi játékokat játszani. Vacsorára, fáradtan, de élményekkel telve érkezett vissza a szállásra a csapat.

Harmadik nap a reggeli tornát és a reggelit követően „Egy perc és nyersz” –et játszottunk. A gyerekek itt összemérhették ügyességüket egymással. Ebéd után ellátogattunk Balassagyarmatra a Palóc Múzeumba, ahol a fiatalok megismerhették a palóc szokásokat, és képet kaphattak a hulladékmentes életmódról, megismerhették a régimódi emberek újrahasznosítási módszereit. Ezt követően ellátogattunk a Nyírjesi Vadasparkba, ahol a fiatalok szemtől szemben találkozhattak olyan állatokkal, melyeket nem minden nap lát az ember. Vacsora után Bioháborút játszottunk, ami tulajdonképpen olyan, mint a számháború, csak ebben a játékban a növények küzdenek az állatok ellen.

Negyedik nap reggel összepakoltak a gyerekek, megreggeliztünk, majd „Hív a természet –terméskép” készítésbe kezdtünk. A feladat során különböző termésekből kellett egy képet készíteni a fiataloknak. A terméskép készítés után egy rövid sorversenyt tartottunk. Az ebédet követően a gyerekek elmesélhették legjobb élményeiket, majd haza indult a csapat.

A tábor során a gyerekek megtanulták a tudatos életmód alapjait. A tábor hatására a fiatalok elgondolkodtak a hulladékgazdálkodás fontosságáról mindennapjaikra kivetítve, megismerhették a hazai veszélyeztetett környezetüket, melyet óvniuk kell. A játékos tanulás során a gyerekekben tudatosult saját szerepük is környezetük megóvásának területén.

MIÉNK A PÁLYA – pályaorientációs nap

A megfelelő szakma, hivatás kiválasztása már az általános iskolában elkezdődik. Nem elég tanulni, fontos arra is hangolódni, mely tantárgyak állnak közel az iskoláshoz, mi az, ami őt igazán érdekli.

2018.11.29-én, a borsosberényi Szent Márton Katolikus Általános Iskolában tartott pályaorientációs előadássorozaton 74 fiatal vett részt. A rendezvényen a hatékonyabb munka elérése érdekében kisebb csoportokban foglalkoztunk a gyerekekkel, így 4 csoportra bontottuk őket. Két helyszínen a felsősökkel, két csoportban, de ugyanazzal a feladattal az alsósokkal foglalkoztunk.

             

Az alsósokkal rajzoltattunk „Mi leszek, ha nagy leszek” témában. Mindenkinek le kellett rajzolnia, mit szeretne csinálni felnőttkorában, majd ezt néhány szóban be is kellett mutatni. Elmondták, mit láthatunk a rajzokon, és miért szeretnének azzal foglalkozni. Ezt követően röviden megbeszéltük azt is, az egyes szakmák eléréséhez mire lesz szükségük.

A felsősökkel az egyik helyszínen önismereti foglalkozást tartottunk. Először megbeszéltük, a gyerekek körében melyek a legnépszerűbb foglalkozások, mindenki elmondta, ki hol látja magát a jövőben, majd egy rövid foglalkozás keretében mindenki megtudhatta, melyek a legerősebb személyiségjegyei.

           

A másik helyszínen a továbbtanulás lehetőségeit beszéltük át, valamint érintettük a mai magyar munkalehetőségeket, hiányszakmákat. Videók segítségével bemutattunk többféle szakmát is a résztvevőknek.

Ezen a napon Patakon is megtartottuk a pályaorientációs napot.

             

2018.12.04-én pedig Rétságon bonyolítottuk le a rendezvényt.

           

2018. december 5-én 10 órától tartottuk Tereskén a Tereskei Általános Iskolában pályaorientációs rendezvényünket az előadássorozaton 45 fiatal vett részt.


A rendezvényen különböző önismereti játékokat tartottunk a gyerekeknek.
Első körben felmértük, milyen ambíciókkal rendelkeznek a résztvevők. Átbeszéltük, mi az, ami érdekli őket, mit tanulnak szívesen, valamint a továbbtanulás tekintetében miként gondolkodnak. Beszéltünk a lehetőségekről, majd a program további részében az önismereten volt a hangsúly.

A játékok a gyerekek kompetenciáira mutattak rá. Megnéztük, mely tulajdonságok az erősségeik, melyek a gyengéik, majd a gyengeségeik erősítésére irányuló játékokra fektettük a hangsúlyt, így például a bizalom növelésére, valamint a kommunikációra.

2019.11.05-én Borsosberényben a Borsosberényi Szent Márton Katolikus Iskola adott helyet a Miénk a pálya – pályaorientációs rendezvényünknek.
Programunkat ezen a napon úgy szerveztük, hogy lehetőség nyíljon főiskolai előadóval kötetlenül beszélgetni, minden lehetséges szempontot végig venni, még az élet későbbi alakulását oly nagyon befolyásoló döntés előtt.

A gyerekek érdeklődve hallgatták az előadó gondolatait, aki megosztotta hosszú évek során a hallgatókkal való foglalkozása közben szerezett tapasztalatait is. Szóba került a tehetségek felismerése is, és ennek kapcsán sorba kérdezte a diákokat, ki miben érzi magát tehetségesnek, illetve elmesélte, hogy pályafutása során milyen területek fiataljainak előrelépését tudta segíteni.

A következő téma az önismeret volt, ami a pályaválasztás egyik kulcs kérdése. Ki vagyok én, ismerem-e magam elég jól – ezeket a kérdéseket boncolgatták játékos formában. Második elem a pályaismeret. Itt fontos megismerni az egyes szakmák jellemzőit, ami az egyes foglalkozásokról nyújt részletes információkat.

Végül a harmadik elemmel is meg kell ismerkedni, a munkaerőpiaci helyzettel általában és a térségre jellemzően is.

Az előadás során sikerült olyan kritikus pontokat beazonosítani a pályaelképzelések, pályacélok, pályadöntések témakörökben, amivel a megjelentek már biztosabban tudják kiválasztani a számukra legmegfelelőbb célt. Nógrádi kis település révén szót kellett ejteni a környék adottságaira, így előkerült a továbbtanulás lehetősége a megyében illetve azon kívül is.

 

Végeredményben elmondhatjuk, hogy a pályaorientációs rendezvényünk elérte kitűzött céljait, vagyis nem csak informálta, hanem elgondolkodtatta a jövő nemzedékét képviselő kisdiákokat. Örültünk az aktív és érdeklődő részvételüknek.

 

 

ESETKONFERENCIA ÉS TANULMÁNYÚT

2019.09.20Horpács-Szátok-Tereske-Diósjenő

A program keretében több humán szakmai képviselői egyeztettük a hátrányos helyzetű célcsoporttagjaink kapcsán jelenleg működő jelzőrendszerünket, és a számukra tervezett további programjaink szakmai tartalmait, mely legjobban szolgálja a projekt átfogó céljainak a teljesülését.

Fő témáink közt első helyen az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása volt minden korcsoport számára. Formális, informális és nem formális utakban egyaránt gondolkodtunk.

Végig vettük a rugalmas tanulási formák lehetőségeit is, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén.

Több szervezet résztvevője hangsúlyozta, hogy a térségben komoly kockázati tényező a korai iskolaelhagyás. Ennek a rizikófaktornak a csökkentésére, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelésére a más programokban már korábban részt vevő kollégák megosztották jó gyakorlataikat.

A hátrányos helyzetű óvodás gyermekek és tanulók óvodába és iskolába jutásának támogatása kapcsán az utazás megszervezése, felnőtt kíséret megszervezésére kerestünk megoldásokat.

A hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérésére, összesítésére egy intézkedési terv kialakításáról kezdtünk el gondolkodni.

A korai iskolaelhagyást megelőzendő egy modellprogram kidolgozási terve merült fel. Hangsúlyoztuk, hogy a megvalósítás a szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére a célcsoport aktív bevonásával szükséges, hogy történjen.

Következő témánk a jelenlévők segítségével a hiányzás okainak feltárása, illetve kezelése lett. Egy megoldási útként a szülők foglalkoztatását támogató időbeosztásban felügyelet megszervezése körvonalazódott.

A projektet érintő összes lehetséges beavatkozási pont közül a szabadidős programok szervezése bizonyul a leghálásabbnak, az a célcsoport tagok és a szervezők körében is nagy népszerűségnek örvend.

Tanulmányutunk keretében több lehetséges program helyszínt is meglátogattunk.

TUDATOS ÁLLAMPOLGÁRSÁG

A tudatos állampolgárságot erősítő rendezvény Patakon került megvalósításra 2019.09.14-én. Ennek célja elsősorban a hátrányos helyzetű lakók alapismereteinek bővítése. Családsegítő munkatársaink észrevételei szerint ebben nagymértékű felzárkózásra van szükség a térségben.
Ez alkalommal is egy színes programot sikerült összerakni. Kültéri és beltéri helyszíneken egyaránt zajlott a rendezvény. A résztvevők többek között megismerkedhettek a palóc népi hagyományokkal. A palócság egyik kulturális ismertetőjegye az egyedi népviselet, amit részletesen bemutattak az érdeklődőknek. Ezt követően élőzenés néptánc bemutató követett, melyet helyi fiataljaink tánccsoportjának előadásában élvezhettünk.

A helyszínen lehetőség volt kitölteni az erre az alkalomra összeállított kérdőívet is, mely az érdeklődőket állampolgári ismeretiben tesztelte. A kihívást sokan vállalták, ami után kisebb ajándékokkal is gazdagodhattak. A kitöltést követően a válaszokat személyesen átbeszéltük, kérdések esetén így tisztázni tudtuk a hiányosságokat.

 

A merészebb kedvűek ország ismereti játékra is vállalkozhattak, ahol különböző európai országokat kellett felismerni pár jellemzőik alapján. Kézműves foglalkozásba is be lehetett kapcsolódni, amely kicsik és nagyok számára is érdekes kikapcsolódást jelentett.

A program végén hazánk természetes növény és állatvilágával kapcsolatos ismertterjesztő játékokkal mérhették fel az érdeklődők, milyen jól ismerik Magyarország élővilágát.
A nap során minden korosztály számára tartalmas programot sikerült összeállítanunk. A rendezvény hozzájárult a helyiek magyar identitásának, tudatos állampolgárságuk és helyi kötődésük erősítéséhez.

FŐ AZ EGÉSZSÉG – egészségnap

Az egészséges életmódra nevelés manapság egy nagyon fontos tényező.

2018.11.26-án Patakon az óvodában megrendeztük az ezzel kapcsolatos egészségnapot, ahol az előadó dr. Farkashalmi Gyöngyvér doktornő, a Magyar Elhízástudományi Társaság egyik alapító tagja. Délelőtt meghallgatták a doktornéni színes előadását az óvodások, melyet nagyon élveztek, hiszen interaktív volt. Majd közösen az óvónénikkel gyümölcssalátákat készítettek, amit jóízűen elfogyasztottak. Utána mozgásos játékok és egészséges étrend volt a napi tevékenységük.

2019.08.10-én ismét Patakon rendeztünk egészségnapot, melyre sokan látogattak el köszönhetően a színes programkínálatnak, amelyek során igazán jól érezték magukat, illetve hasznos tapasztalatokat, ismereteket szereztek.

Egészséges életmódot nem lehet folytatni sport nélkül, azonban sokan nehezen veszik rá magukat a rendszeres testmozgásra. Azért, hogy minél többen kedvet kapjanak hozzá, az egészségnap keretében megrendezésre került egy focibajnokság. Számos versenyezni vágyó részt is vett a játékban, a végén pedig egy díjkiosztóra is sor került, mi komoly motivációnak is bizonyult.

Szerettük volna, ha a gyerekek is örömüket tudnák lelni a fizikai aktivitásban, így egy nagy ugrálóvár került felállításra, amiben különböző figurák, akadályok kaptak helyet, ezzel is izgalmasabbá téve az ugrándozást. A boldog gyerekkacajok és kipirosodott arcok arról árulkodtak, hogy sikerrel jártunk, a legifjabbak szintén megtalálták a számukra szórakoztató, és nem utolsó sorban a fittségükhöz hozzájáruló foglalkozást.

A tudatos főzés és étkezéshez kapcsolódóan sor került főzőversenyre is. A nevezők igyekeztek minél ízletesebb fogásokat prezentálni, de úgy, hogy azok beleilleszthetőek legyenek egy kiegyensúlyozott, egészséges étrendbe is. Ehhez biztosítottuk a megfelelő alapanyagokat is, de rajtuk múlt, hogy mit tudnak mindebből kihozni. Szerencsére senki nem vallott kudarcot, így a kuktáskodást jókedvű lakomázás követte.

            

Talán a legizgalmasabb és legunikálisabb programelem pedig az újraélesztés bemutatása és a gyakorlásra való lehetőség biztosítása volt. Az érdeklődők egy direkt erre a célra készült bábun próbálhatták ki a defibrillátorral történő újraélesztést.

         

Összességében elmondhatjuk, hogy minden korosztály megtalálta a magának való programot az egészség jegyében, és egy tartalmas, értékes programot mondhatunk magunkénak, ahol az emberek szívesen találkoztak, beszélgettek, építve ezáltal is a településeink közti kapcsolatot.

ISMERKEDÉS AZ ISKOLÁVAL – iskolai nyílt nap

A hatéves gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül. Gyökeresen megváltozik, átalakul az élete. Szülők és pedagógusok, mindannyian tudják, hogy az óvodás évek döntően befolyásolják a gyermek attitűdjét az iskolával kapcsolatban. Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessége nem egy év pedagógiai munkáján múlik, annak hosszú előzménye van. Az egész kisgyermekkor, az érés, a fejlődés, a természetes úton történő fejlesztés folyamata és az első iskolai élmények eredménye alapozza meg a tanuláshoz való viszonyt. A személyiség egészét érintő, széles sávú, alkalomszerű (spontán) tanulástól a szándékos, tudatos ismeretgyűjtésig kell eljutniuk. Az átmenet megkönnyítése a család, az óvoda, és az iskola, segítő, támogató nevelési módszerein, együttműködésén múlik. Ezért fontos, hogy a szülők és a köznevelési intézmények közötti kapcsolatok minél hamarabb létrejöjjenek.

Ezt a cél szolgálja az iskolai nyílt nap, ahol nem csak a gyermekek, hanem a szülők is megismerkedhetnek az iskolával, a leendő tanítónénivel.

2019.03.12-én került megrendezésre az iskolai nyílt nap Borsosberényben: a program segítségével személyes kapcsolat alakulhatott ki a tanító néni és a gyermekek között. A programnak két célja volt. Az első, hogy szeptember elsején ne félve és riadtan menjenek az iskolába, a másik pedig, hogy a tanítónéni megfigyelhette őket játék közben, s az óvónéniktől is hasznos információkat kaphatott a gyermekekről. A látogatás napján a gyerekek élvezettel ültek be a padokba, érdeklődve hallgatták a tanítónénit. Megismerkedtek osztálytermükkel. A közös, „ismerkedős” játék során kölcsönösen megismerhették egymást.

       

 

2019. 03.19.-én került megrendezésre az iskolai nyílt nap Nagyorosziban.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat, örömmel üdvözölték volt barátaikat. Kíváncsian léptek be az osztályterembe, ahol hamar feltalálták magukat. A közös tevékenykedés, játékos feladatok élmény volt számukra.

       

 

2019.03.28-án Patakon is ellátogattak az ovisok az első osztályba , hogy láthassák, hol tartanak már egykori óvodás társaik. Az órán az ovisok is kaptak feladatokat. Volt olyan feladat is, melyet az iskolások az óvodásokkal közösen, egymással együttműködve oldottak meg. A gyerekek motiváltak voltak, sok sikerélményhez jutottak, feltöltődtek pozitív élményekkel. Természetesen a legfontosabb szándékunk mégis az volt azonban, hogy sugárzó arccal boldogan, élményekkel gazdagon térjenek vissza az oviba. És ne félve, hanem várakozással érkezzenek majd az iskolába szeptember 1-jén! Az itt szerzett élményeket a gyerekek beépítik játékukba, így oldják szorongásaikat.

OPTIMÁLIS ISKOLAKEZDÉS

A hátrányos helyzetű, vagy alacsony iskolázottságú szülők esetében gyakori, hogy kevésbé kísérik figyelemmel gyermekük iskolai előmenetelét, ritkán vesznek részt gyermekük oktatási, vagy nevelési intézményei által szervezett programokon, szülőiken, rendezvényeken stb., pedig a gyermek, fiatal fejlődése szempontjából az a leghatékonyabb, ha a három szereplő (gyerek-szülő-intézmény) együttműködik egymással. Mivel sok szülő nagyon elfogult gyermekével kapcsolatban, nehezen értik meg, ha azt a tanácsot kapják, hogy maradjon még egy évet óvodában gyermeke. Az első reakció az, hogy de hát az én gyerekem nem buta.  Minél jobban próbálja meggyőzni őket a pedagógus, annál tanácstalanabbak lesznek.
Megannyi szempont, kérdés, kétely vetődik fel a szülőben: Menjen iskolába, vagy inkább maradjon még egy évet óvodában? Érett már, vagy még nem? Mit is jelent az iskolaérettség? Milyen szempontokat érdemes mérlegelni az iskola kiválasztásnál? Hogyan találjam meg a gyerekemnek és a családomnak a legalkalmasabbat? Mi minden változik meg, ha elkezdi az iskolát? A döntés megkönnyítésére szakembert hívtunk segítségül. Ezekre és még sok hasonló kérdésre kaptunk választ az előadótól. Ma már az iskolaérettség egyik feltétele, hogy a gyermek várja az iskolát, és ne szorongjon a változástól. A lelkesedésük fenntartásához fontos, hogy az óvodában a pedagógusok, otthon pedig a szülők gondoskodjanak a megfelelő pszichés felkészítésről. Ez lesz a záloga az iskolai eredményességnek és kiegyensúlyozottságnak.

Rendezvényünket négy helyszínen valósítottuk meg :

Tereskén

 

Patakon

Nagyorosziban

Borsosberényben