TANULJ VELEM – családi nap

A rendezvény célja a szülő és gyermek kapcsolat erősítése, elmélyítése közös élmények által. Eredményeképpen várjuk, hogy a szülők nagyobb figyelmet fordítanak majd gyermekük óvodai-iskolai előmenetelére.

2019.04.13-án „Tanulj velem” családi napot tartottunk Horpácson, a Horpácsi Európa Pihenő Központban. Az egész napos programon a családok apraja-nagyja, mindhárom generáció tagjai részt vettek. Programjaink egyaránt szolgálták a gyerekek és a felnőttek igényeit. Így hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ne csak az óvodai és iskolai környezetben, de ebben a szabadidős környezetben is támogassuk a családok közös programjait. Ehhez azonban szükség volt a közösség összefogására, így meghívott vendégeink a legszélesebb körből kerültek ki. A körzeti védőnőt, a térségben működő civil kezdeményezések programszervezőit, a programban tevékenykedő mentorokat, valamint a települések polgármestereit is meghívtuk.

 

A szabadidős programokon túl nagy hangsúlyt fektettünk az iskolai előkészítés részleteire. Meghívott program felelősünk Vranyecz Kata gyógypedagógus volt. Gyógypedagógiai tevékenysége a gyermekek kognitív készségeinek, mozgásállapotának és általános fejlettségi szintjének felmérésére irányult. Eredményeit külön beszámolóban részletezzük.
A szülőkkel külön foglalkozást kezdeményeztünk arról, milyen eszközeik vannak ahhoz, hogy az adott hátrányos település adottságait figyelembe véve is hogyan lesznek jól működő család, hogyan segíthetik a gyerekek iskolába illeszkedését, tanulását. Nagy eredménye a programnak, hogy nyíltan beszéltek a felmerülő problémáról, és akinek volt, szívesen megosztotta a többiekkel a saját jó tapasztalatait.
A gyerekeknek természetesen sok játékot és társas foglalkozást szerveztünk, amit nagy örömmel fogadtak. Sok település családtagjai most találkoztak először, és bár az a hír járta, hogy nem szívesen találkoznak egymással, ezen a napon ezek fel sem merültek, a gyerekek település határokat nem ismerve, szívesen és felszabadultan játszottak egymással.
Mivel a településeken komoly probléma a megélhetés, a szükséges eszközök, ruházat beszerzése, ezért nagyon népszerű volt a ruhaosztási kezdeményezésünk is.

Az egész napos programnak nagyon jó közösségformáló, közösségépítő ereje volt. Számos hasznos ismeretre tettek szert a résztvevők. A rendezvény célja a szülő és gyermek kapcsolat erősítése, elmélyítése közös élmények által így várakozáson felül jól teljesült.

 

2019.11.11-én, Márton napján tartottuk meg Tanulj velem programunkat Borsosberényben.
A hagyományőrzés elengedhetetlen része, hogy megismertessük az óvodásokat a népszokásokkal és az év ezen időszakára vonatkozó hiedelmekkel, jóslatokkal.  Borsosberény védőszentje Szent Márton, róla kapta a nevét a helyi katolikus iskola is. Így nem meglepő, hogy minden évben lámpás felvonulással emlékezünk Szent Márton püspökre.

A gyerekek már az óvodában megismerkednek a legendával, amit évről-évre felelevenítünk. Szent Márton személyében, a gyermek egy olyan katonával találkozik, akire nem a kegyetlenkedés jellemző, hanem a segítőkészség, a jószívűség, Isten és az embertárs iránti szeretet. A Márton napi felvonulás megfelelő alkalom, hogy a gyerekek tudását bővítsük, kreativitását megmozgassuk, majd összehozzuk a közösséget egy gyertyafényes sétára.  A Márton napi lámpás és fáklyás felvonulás a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt hivatott hirdetni. Erre az alkalomra a lámpásokat a gyerekek és szülők együtt készítik el a délutáni kézműves foglalkozás keretében.  A sok ügyes kéz vág, ragaszt serényen készítik a felvonulás elengedhetetlen kiegészítőit.
Az este közeledtével világító mécsesekkel díszítjük fel a fákat az udvaron, így várjuk a résztvevőket. Márton napi mondókákkal, dalokkal köszöntjük a vendégeket, majd közös éneklésre, játékra hívjuk őket. A játék végén közösen meggyújtjuk a lámpásokat és elindulunk. Végig énekelve, mondókázva vonulunk a falu utcáin. Az óvodához közeledve csodálatos látvány a sok-sok világító lámpás a fákon.
A legenda szerint, aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Ezért a felvonulás után ugyan nem libával, de libazsíros kenyérrel – amit a gyerekekkel közösen készítünk el – és forró teával kínáljuk a résztvevőket. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre visszatérnek volt óvodásaink szüleikkel együtt, és a nagyobb testvérek is eljönnek. Nem mindennapi látvány volt a sok gyereket, felnőttet látni, ahogy énekelve vonultak kezükben lámpásokkal a falu utcáján.

 

 

MIÉNK A PÁLYA – pályaorientációs nap

A megfelelő szakma, hivatás kiválasztása már az általános iskolában elkezdődik. Nem elég tanulni, fontos arra is hangolódni, mely tantárgyak állnak közel az iskoláshoz, mi az, ami őt igazán érdekli.

2018.11.29-én, a borsosberényi Szent Márton Katolikus Általános Iskolában tartott pályaorientációs előadássorozaton 74 fiatal vett részt. A rendezvényen a hatékonyabb munka elérése érdekében kisebb csoportokban foglalkoztunk a gyerekekkel, így 4 csoportra bontottuk őket. Két helyszínen a felsősökkel, két csoportban, de ugyanazzal a feladattal az alsósokkal foglalkoztunk.

             

Az alsósokkal rajzoltattunk „Mi leszek, ha nagy leszek” témában. Mindenkinek le kellett rajzolnia, mit szeretne csinálni felnőttkorában, majd ezt néhány szóban be is kellett mutatni. Elmondták, mit láthatunk a rajzokon, és miért szeretnének azzal foglalkozni. Ezt követően röviden megbeszéltük azt is, az egyes szakmák eléréséhez mire lesz szükségük.

A felsősökkel az egyik helyszínen önismereti foglalkozást tartottunk. Először megbeszéltük, a gyerekek körében melyek a legnépszerűbb foglalkozások, mindenki elmondta, ki hol látja magát a jövőben, majd egy rövid foglalkozás keretében mindenki megtudhatta, melyek a legerősebb személyiségjegyei.

           

A másik helyszínen a továbbtanulás lehetőségeit beszéltük át, valamint érintettük a mai magyar munkalehetőségeket, hiányszakmákat. Videók segítségével bemutattunk többféle szakmát is a résztvevőknek.

Ezen a napon Patakon is megtartottuk a pályaorientációs napot.

             

2018.12.04-én pedig Rétságon bonyolítottuk le a rendezvényt.

           

2018. december 5-én 10 órától tartottuk Tereskén a Tereskei Általános Iskolában pályaorientációs rendezvényünket az előadássorozaton 45 fiatal vett részt.


A rendezvényen különböző önismereti játékokat tartottunk a gyerekeknek.
Első körben felmértük, milyen ambíciókkal rendelkeznek a résztvevők. Átbeszéltük, mi az, ami érdekli őket, mit tanulnak szívesen, valamint a továbbtanulás tekintetében miként gondolkodnak. Beszéltünk a lehetőségekről, majd a program további részében az önismereten volt a hangsúly.

A játékok a gyerekek kompetenciáira mutattak rá. Megnéztük, mely tulajdonságok az erősségeik, melyek a gyengéik, majd a gyengeségeik erősítésére irányuló játékokra fektettük a hangsúlyt, így például a bizalom növelésére, valamint a kommunikációra.

2019.11.05-én Borsosberényben a Borsosberényi Szent Márton Katolikus Iskola adott helyet a Miénk a pálya – pályaorientációs rendezvényünknek.
Programunkat ezen a napon úgy szerveztük, hogy lehetőség nyíljon főiskolai előadóval kötetlenül beszélgetni, minden lehetséges szempontot végig venni, még az élet későbbi alakulását oly nagyon befolyásoló döntés előtt.

A gyerekek érdeklődve hallgatták az előadó gondolatait, aki megosztotta hosszú évek során a hallgatókkal való foglalkozása közben szerezett tapasztalatait is. Szóba került a tehetségek felismerése is, és ennek kapcsán sorba kérdezte a diákokat, ki miben érzi magát tehetségesnek, illetve elmesélte, hogy pályafutása során milyen területek fiataljainak előrelépését tudta segíteni.

A következő téma az önismeret volt, ami a pályaválasztás egyik kulcs kérdése. Ki vagyok én, ismerem-e magam elég jól – ezeket a kérdéseket boncolgatták játékos formában. Második elem a pályaismeret. Itt fontos megismerni az egyes szakmák jellemzőit, ami az egyes foglalkozásokról nyújt részletes információkat.

Végül a harmadik elemmel is meg kell ismerkedni, a munkaerőpiaci helyzettel általában és a térségre jellemzően is.

Az előadás során sikerült olyan kritikus pontokat beazonosítani a pályaelképzelések, pályacélok, pályadöntések témakörökben, amivel a megjelentek már biztosabban tudják kiválasztani a számukra legmegfelelőbb célt. Nógrádi kis település révén szót kellett ejteni a környék adottságaira, így előkerült a továbbtanulás lehetősége a megyében illetve azon kívül is.

 

Végeredményben elmondhatjuk, hogy a pályaorientációs rendezvényünk elérte kitűzött céljait, vagyis nem csak informálta, hanem elgondolkodtatta a jövő nemzedékét képviselő kisdiákokat. Örültünk az aktív és érdeklődő részvételüknek.